Kroužky angličtiny

Kroužky angličtiny pro děti

Angličtina je ve školách v České republice již mnoho let neodmyslitelnou součástí výuky a představuje skvělou možnost, jak děti vybavit skvělým nástrojem do budoucnosti. V dnešním světě představuje angličtina nepostradatelný komunikační nástroj. Ve větších skupinách občas není možné rozvíjet každé z dětí jednotlivě a věnovat se například konverzaci, která je pro správné používání jazyka nezbytná.

My ve škole SoloLang máme dlouholeté zkušenosti s výukou jazyků. Víme, jak důležitý je rozvoj komunikačních dovedností v cizím jazyce, a umíme naučit mluvit i děti. Výuka u nás vychází z přirozených situací a ukáže dětem, jak překonat ostych, získat jazykové sebevědomí a začít mluvit bez zábran. Vaše děti naučíme také správný přízvuk a brzy z nich budou profíci. Základem je u nás výuka zábavnou formou, nuda u nás nemá šanci!

Proč učit dítě v SoloLang

Děti rozdělujeme podle věku a úrovně
V každé skupince je nejvýše 5 dětí
Výuka je zaměřena na konverzaci
Dlouholeté zkušenosti s výukou jazyků
Lektoři, kteří umí pracovat s dětmi
Učebny nablízku – hned u metra Anděl

Kde výuka probíhá?

Dětské kroužky angličtiny probíhají v moderních učebnách jazykové školy SoloLang. Škola se nachází na adrese Ostrovského 3, Praha 5 (Smíchov) a má skvělou dopravní dostupnost – jen 1 minuta od výstupu z metra Anděl. Zobrazit kontakty

Vyberte svému dítěti kroužek angličtiny

Protože víme, že děti v každém věku potřebují něco jiného, nabízíme kroužek angličtiny ve třech věkových skupinách

Velikost jedné skupiny bude nejvýše 5 dětí, abychom se mohli každému věnovat s maximální pozorností a péčí a zároveň také můžeme snadněji udržet koncentraci dětí.
 

Kroužek pro děti
6-9 let

Děti se naučí správně psát v angličtině, začneme s jednotlivými slovy a brzy už budou umět seskládat celé věty. Rozšíříme slovní zásobu v oblastech každodenního života pomocí hravých aktivit. Postupně se děti naučí učit číst v angličtině a budou se učit správný přízvuk. Během hodin nebudeme trénovat jen využívání jazyka, děti budou rozvíjet i svou kreativitu, naučí se vnímat svět kolem sebe a popisovat ho. A v neposlední řadě poznají nové kamarády.


 Počet lekcí:
11 lekcí

  Intenzita:
1× týdně po 60 minut

 Velikost skupinky:
maximálně 5 dětí

 Forma výuky:
prezenčně

  Rozvrh:
Skupinka 1: Pondělí | 17:00-18:00
O prázdninách a svátcích výuka neprobíhá.
V případě vytvoření další skupinky bude rozvrh stanoven tak, aby každému vyhovoval.

  Registrace a začátek:
Registrace bude uzavřena dne 1.2.2023. Výuka začne v následujícím týdnu od 6. února.

Cena 2 990 Kč

Kroužek pro děti
10-13 let

Starší děti se s námi budou zdokonalovat ve čtení a psaní a naučí se vytvářet jednoduché příběhy. Později zvládnou i prezentovat své nápady a názory na různá témata a zvládnou používat komplikovanější jazyk. Podíváme se spolu do minulosti a budeme přemýšlet o tom, co nás čeká v budoucnosti. Děti budou moct pracovat na různých zábavných projektech a komunikovat v angličtině nejen s lektorem, ale i s ostatními spolužáky. Naším cílem je zprostředkovat nejen výuku jazyka, proto volíme témata hodin tak, aby děti obohatila i v jiných oblastech a naučila je například i kreativnímu myšlení.


 Počet lekcí:
11 lekcí

  Intenzita:
1× týdně po 60 minut

 Velikost skupinky:
maximálně 5 dětí

 Forma výuky:
prezenčně

  Rozvrh:
Skupinka 1: Úterý | 16:30-17:30
O prázdninách a svátcích výuka neprobíhá.
V případě vytvoření další skupinky bude rozvrh stanoven tak, aby každému vyhovoval.

  Registrace a začátek:
Registrace bude uzavřena dne 1.2.2023. Výuka začne v následujícím týdnu od 6. února.

Cena 2 990 Kč

Kroužek pro děti
14-17 let

Mladí studenti se u nás naučí základním dovednostem, které jim pak pomůžou také při skládání jazykových zkoušek. Budeme procvičovat jak pasivní znalost jazyka ve formě čtení a poslechu, tak i znalost aktivní pomocí psaní textů a mluvení v angličtině. Ani při výuce nejstarších studentů nebude chybět kreativita a vedení ke kritickému myšlení – budeme diskutovat o tématech, která jsou pro studenty aktuální a ke kterým mají co říct.


 Počet lekcí:
11 lekcí

  Intenzita:
1× týdně po 60 minut

 Velikost skupinky:
maximálně 5 dětí

 Forma výuky:
prezenčně

  Rozvrh:
Rozvrh bude stanoven pro každou skupinku tak, aby každému vyhovoval. O prázdninách a svátcích výuka neprobíhá.

  Registrace a začátek:
Registrace bude uzavřena dne 1.2.2023. Výuka začne v následujícím týdnu od 6. února.

Cena 2 990 Kč