kurzy-2018-2019

Anglické jazykové kluby


Jazykové kluby Vám umožní lépe pochopit probranou látku a procvičit angličtinu v praxi. Seznámíte se s novými lektory a studenty a zažijete spoustu zábavy. Konverzační klub a gramatický klub probíhají pravidelně v prostorách školy.

English club „Gramatický dril“

English club „Gramatický dril“

(doporučujeme pro úroveň A1-B1)
Gramatika, gramatika a gramatika… Tento jazykový klub je zaměřen na procvičování anglické gramatiky. Je vhodný pro všechny úrovně, ale doporučujeme ho spíše těm, kdo s jazykem teprve začíná nebo si není jistý v některých částech anglické gramatiky. Témata se neopakují. Jazykový klub probíhá v malé skupině – do 5 osob. Tady si gramatiku každý student opravdu důkladně procvičí.

English club „Conversation“

English club „Conversation“

(doporučujeme pro úroveň A2-B2)
Mluvit, mluvit a mluvit… Tento jazykový klub je zaměřen na konverzaci v angličtině. Je vhodný pro pokročilejší úrovně. V přirozeném prostředí budete mluvit a probírat aktuální témata současného života. Témata se neopakují. Jednotlivé jazykové kluby budou okořeněné dalšími veselými aktivitami, nechte se překvapit. A žádná čeština, jen anglicky! Jazykový klub probíhá ve skupině do 10 osob. Každý se dostane ke slovu. A nikoho nenecháme mlčet!

Přihlaste se na jazykové kluby online

* Veškeré materiály potřebné během jazykových klubů jsou zdarma.

** Stávající studenti skupinových kurzů SoloLang můžou navštívit 4 jazykové kluby zdarma! Další termíny lze dokoupit.